Asf Limburg, het Achterstandsfonds Limburg, ondersteunt praktijken in achterstandswijken financieel. Zo hopen wij een bijdrage te leveren aan het behoud van kwalitatief goede huisartsenzorg, vermindering van werkdruk en de verhoging van het werkplezier van huisartsen en medewerkers. Huisartsen die gebruik maken van fondsmiddelen, zo leert de ervaring, merken dat ze meer tijd hebben voor patiënten.

Financiële ondersteuning voor het werk van huisartsen in Limburgse achterstandswijken

Wie komt in aanmerking?

Huisartsen met patiënten die wonen in door de NZa geïdentificeerde Limburgse achterstandswijken, kunnen bij Asf Limburg een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. De postcodes van die achterstandswijken vindt u hier (onder het kopje 'bijlagen').

 

Hoe werkt het fonds?

Asf Limburg financiert projecten van huisartsen in Limburgse achterstandswijken. Dat kan een van de Keuzeprojecten zijn die hier genoemd worden, maar ook een Eigen project dat door een huisartsenpraktijk (of samenwerkende huisartsenpraktijken) zelf bedacht is. De financiële ondersteuning vindt plaats in de vorm van een jaarbudget en een aanvullend budget. Hoe het precies werkt, vindt u onder Hoe werkt het?

Inspiratie

De kennisbank biedt Asf Limburg een overzicht van achtergrondinformatie en relevante webadressen voor achterstandshuisartsen. Door middel van een thema wordt extra informatie over een specifiek onderwerp gebracht.

 

Tolkentelefoon

Daarnaast vergoedt Asf Limburg voor alle Limburgse huisartsenpraktijken - ook de praktijken die niet in achterstandswijken werkzaam zijn - telefonische tolkendiensten via de Tolkentelefoon.