Tolkentelefoon

Kosteloos een telefonische tolkendienst inschakelen

In het onderstaande schema ziet u hoe het werkt, afhankelijk van de vraag of het gaat om een asielzoeker zonder status of een anderstalige, niet zijnde een asielzoeker zonder status. In het laatste geval kunt kosteloos een telefonische tolkdienst inschakelen via Global Talk.

Tolkentelefoon