Stichtingsbestuur Asf Limburg

 • René Bekhuis
  zorginkoper huisartsenzorg CZ
 • Abdelkader Bennaghmouch
  huisarts in Roermond
 • Nanda Flos
  huisarts in Venlo
 • Marijn van Oord
  voorzitter stichtingsbestuur
  voorzitter klankbordgroepoverleg
  huisarts in Buchten
 • Anouk van der Veeken
  adviserend lid
  zorginkoper VGZ

Naast het bestuur kent Asf Limburg ook een klankbordgroep die onder meer het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert en waar nodig projectaanvragen beoordeelt.

Klankbordgroep Asf Limburg

 • Eline Becker
  huisarts in Sittard
 • Abdelkader Bennaghmouch
  huisarts in Roermond
 • Pie Castermans
  huisarts in Maastricht
 • Nanda Flos
  huisarts in Venlo
 • Ilse Mattheij
  huisarts in Heerlen
 • Vacature Weert

Coördinatie en secretariaat
Asf Limburg

 • Marije Brüll
  algemeen coördinator
  werkdag: woensdag
 • Carin Tijssen
  beleids- en secretariële ondersteuning
  werkdag: maandag

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2022 van het Achterstandsfonds Limburg kunt u hier downloaden.