Vrijwaring aansprakelijkheid

Het Achterstandsfonds Limburg behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het Achterstandsfonds Limburg spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het Achterstandsfonds Limburg. Voor gevolgen van kennelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks of verwijzingen naar websites of diensten van derden kan het Achterstandsfonds Limburg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de diensten liggen bij het Achterstandsfonds Limburg. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van website content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Achterstandsfonds Limburg en de ontwikkelaars, behoudens voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven is.