Meer informatie vindt u hier!

Handige links

Deze stroomdiagrammen verhelderen complexe werkwijzes

LVB en GGZ verwijzingen in HOZL regio

In dit overzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke wegen bewandeld kunnen worden bij de problematieken rond Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) verwijzingen in de HOZL (Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg) regio.

Dit handige overzicht (1 pag) kunt u hier als pdf downloaden: LVB en GGZ verwijzingen in HOZL regio - versie februari 2024

 

Overdracht van huisarts en GGZ naar detentie én terug

In dit overzicht wordt inzichtelijk gemaakt hoe te handelen rond de overdracht van huisarts en GGZ naar detentie én terug.

Dit handige overzicht (2 pag) kunt u hier als pdf downloaden: Overdracht huisarts/GGZ naar detentie en terug - versie februari 2024

 

Hoe declareer ik zorgverlening aan iemand zonder zorgverzekering?

Alle mensen die in Nederland wonen hebben volgens de Nederlandse wet recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit geldt ook voor mensen zonder geldige verzekering. Deze zorg bevat vrijwel alle onderzoeken en diagnostiek die bij een Nederlandse verzekerde patiënt in het basispakket vergoed wordt. Dit betekent dat elke huisarts, elk ziekenhuis én elke GGZ instelling verplicht is deze doelgroep te helpen.

Via de Beslisboom: wie valt onder welke groep en declaratie? krijgt u een helder inzicht via welke regeling u kunt declareren. Inclusief toelichting, verwijzen en tips voor Zorg aan onverzekerden uit de Europese Unie én Zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

Dit handige overzicht (3 pag) kunt u hier als pdf downloaden: Zorg aan iemand zonder zorgverzekering - versie februari 2024

 

Asf Limburg nieuwsarchief

Nieuwsbrief 7 - 12 februari 2024

Nieuwsbrief 6 - 21 januari 2024

Nieuwsbrief 5 - 24 oktober 2023

Nieuwsbrief 4 - 10 juli 2023

Nieuwsbrief 3 - 27 januari 2023

Nieuwsbrief 2 - 8 juli 2022

Nieuwsbrief 1 - 7 februari 2022