Registreren

Mocht het systeem de code niet herkennen probeer het dan met de andere bij u bekende AGB-code huisarts.

Herkent het systeem de opgegeven codes ook dan niet, stuur een e-mail naar info@asflimburg.nl. Het kan zijn dat er een wijziging binnen uw praktijk heeft plaatsgevonden en u een nieuwe AGB-code praktijk heeft, waarvan wij nog niet op de hoogte zijn. Wij zorgen ervoor dat u alsnog een account kunt aanmaken.

Registreren

Registreer eenmalig met uw AGB-code praktijk. Voer de 8-cijferige code zonder streepje of spatie in.